Heading1

 

Text

 

 

Gebruikers Overeenkomst

 

Gebruikersovereenkomst Wireless Pijnacker.

U maakt verbinding met het netwerk van Wireless Pijnacker. Wireless Pijnacker geeft u toegang tot hun WiFi-netwerk zodra u akkoord gaat met de gebruikersovereenkomst en zich hieraan zal houden. Inleiding Deze gebruikersovereenkomst beschrijft standaarden die Wireless Pijnacker stelt. En dat alle gebruikers die gebruik maken van het netwerk deze volgt. Wat valt er onder het beleid? Het gebruik van het (WiFi-)netwerk geleverd door Wireless Pijnacker. Wie valt onder het beleid? Deze gebruikersovereenkomst dekt alle personen die het (WiFi-)netwerk geleverd door Wireless Pijnacker gebruiken. Gebruik van het internet Gebruikers worden eraan herinnerd dat het gebruik van het internet direct herleidbaar zal zijn naar ons internet-adres. Wij verzoeken u dan geen websites/adressen te bezoeken die verboden zijn onder de huidige wet- en regelgeving of met een van onderstaande uitspraken: sites die als lasterlijk, bedreigend of intimiderend of als zodanig zouden kunnen worden aangemerkt sites die obscene, profane of beledigende taal bevatten sites die pornografisch matererial bevatten in welke vorm dan ook sites die aanstootgevend materiaal ten aanzien van geslacht, ras, religie, handicap of seksuele oriëntatie bevatten sites die inbreuk maken op rechten van derden of anderszins onrechtmatig of ongepast (bijv. copyrighted materiaal aanbieden waarvoor geen toestemming is gegeven door de eigenaar) Systemen en Data Security Wireless Pijnacker zal internettoegang aanbieden en zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat het veilig is tegen ongeauthoriseerde gebruikers. Wireless Pijnacker is niet verantwoordelijk voor schade aan apparatuur als gevolg van virussen of malware tenzijaantoonbaar is dat er sprake is van grove nalatigheid ten behoeve van de veiligheid op de infrastructuur. Je bent ZELF verantwoordelijk om je eigen anti-virus en anti-malware voorzorgsmaatregelen te nemen en deze "up to date" te houden en het voeren van een eventuele firewall. Bij het gebruik van het netwerk, moet u gebruik maken van de referenties die verstrekt zijn. Eventuele login gegevens zijn uniek voor elke gebruiker. Wachtwoorden zijn vertrouwelijk en moeten als zodanig worden behandeld en niet beschikbaar gesteld worden aan iedereen, tenzij er expliciet toestemming voor gegeven is door Wireless Pijnacker. Het proberen toegang te krijgen tot afgesloten gedeelten van het netwerk of door een wachtwoord beschermde informatie is nit toegestaan. Monitoring & Compliance Wireless Pijnacker behoudt zich het recht voor om haar netwerk en de systemen te beschermen door het opnemen van gebruikers activiteiten. Dat wil zeggen geen data wordt vastgelegd, maar dat een lijst surfgedrag van misschien wel vastgelegd; om er zeker van dat het gebruik van het systeem is legitiem en in overeenstemming met dit beleid om te voldoen aan enige wettelijke verplichting Op het netwerk word gebruik gemaakt van een "transparent proxy" welke ervoor zorgt dat er niet onnodig veel data opgevraagd moet worden. Dit betekend dat webverkeer "gecached" wordt. Dit betekend dat gedurende een x aantal minuten data op een lokale server zal staan om het sneller te kunnen aanbieden aan andere gebruikers. Dit zal niet gedaan worden op dmv "SSL" beveiligde sites. Als het gebruik is een strafbaar feit de informatie zal worden overhandigd aan de politie. Registratie Wanneer u akkoord gaat met deze overeenkomst geeft u Wireless Pijnacker eveneens toestemming om uw gegevens te bewaren gedurende de tijd dat uw account geldig is. Wireless Pijnacker zal deze gegevens niet verhandelen in welke vorm dan ook en zal deze ook niet eerder vrijgeven dan dat hier een gerechtelijk goedgekeurd bevel voor is. Wireless Pijnacker zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat deze data niet onbedoeld in handen van derden valt. U kunt ten aller tijde zelf uw account opzeggen wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van diensten welke geleverd worden door Wireless Pijnacker. Specifieke machtigingen aan u. Onbeperkt toegang tot het internet in overeenstemming met dit beleid. Door het betreden van of registreren van het netwerk dat u moet lezen en begrijpen van de voorwaarden van dit beleid en gaat ermee akkoord zich te houden aan de voorwaarden ervan.

 

 

Sponsoren